Ο αντισεισμικός έλεγχός όλων των Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων, σε  πρώτη γραμμή

Κοινοποίηση

Του Άρη Πανόπουλου, Υποψήφιου Δημάρχου Χαϊδαρίου

Η πρόσφατη Εθνική τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ανέδειξε το ζωτικής σημασίας θέμα της ασφάλειας στην καθημερινή ζωή όλων μας

Ταυτόχρονα κατέγραψε την διαχρονική παθογένεια ενός συστήματος , που προκάλεσε την απώλεια 57 συμπολιτών μας , θέτοντας  στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων, τον έλεγχο και την πρόληψη,  που πρέπει να χαρακτηρίζει τα σχέδια και τις ενέργειες κάθε σοβαρής και αποτελεσματικής Πολιτείας

Με την παρούσα παρέμβασή μου, θέλω να επικεντρωθώ στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ζωτικό θέμα της ασφάλειας

Μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει έναν τέτοιο ρόλο;

Η απάντηση είναι ότι μπορεί , στην βάση του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει και της παρέχει το υφιστάμενο Νομικό πλαίσιο

Είναι γνωστό ότι στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσεται  ο έλεγχος και η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων εν γένει, κάθε κτιριακής δημοτικής δομής και βεβαίως όλων των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεμελιώδες στοιχείο αποτελεί η ασφαλής κατάσταση και λειτουργία των προαναφερόμενων δημοτικών δομών , γεγονός που προϋποθέτει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ελέγχου , πρόληψης και συντήρησης και κάθε άλλης παρέμβασης προκειμένου να εξασφαλίζεται η  ασφάλεια στον μέγιστο δυνατό βαθμό

Θεωρώ ότι είναι γνωστό ότι η Πατρίδα μας είναι από τις πλέον σεισμογενείς χώρες , γεγονός που επιβάλλει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου σε κάθε κτιριακή κατασκευή , πόσο μάλλον όταν αυτή στεγάζει δημόσιες λειτουργίες , πολύ δε περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε σχολικές μονάδες

Στην βάση των παραπάνω και με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο , στο ζωτικής σημασίας αυτό θέμα, εξειδικεύοντας το στον Δήμο που διεκδικώ ως υποψήφιος Δήμαρχος, καλώ τη διοίκηση του Βαγγέλη Ντηνιακού, να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες , για τον αντισεισμικό έλεγχο  όλων των δημοτικών κτιρίων , και πρωτίστως όλων των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Χαϊδαρίου

Ανεξάρτητα αν η παραπάνω πρόταση – προτροπή βρει «ευήκοα ώτα» από τον σημερινό Δήμαρχο , από την πλευρά μου θέλω να δεσμευτώ ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα αποτελέσει  βασική μου προτεραιότητα , από τις πρώτες κιόλας ημέρες της Δημαρχιακής μου θητείας

Περισσότερα Άρθρα & Νέα